Samtalet är terapins grundstomme och sammanhållande länk.

Samtalet är terapins grundstomme och sammanhållande länk. Det är i samtalet som det dynamiska mötet mellan klient och terapeut sker och den hållande relationen skapas, vars klimat utgör förutsättningarna för om ett tryggt, tillitsfullt och lyckat samarbete mellan klient och terapeut kan komma till stånd. Det är ur samtalet som hela terapiprocessen tar sin början och därefter vidareutvecklas, och det är också utifrån samtalet som terapeuten ser och känner av vilka behandlingsmetoder som skulle kunna passa klienten och därigenom få terapiprocessen att gå framåt.

“If you want to relax, watch the clouds pass by if you’re laying on the grass, or sit in front of the creek; just doing nothing and having those still moments is what really rejuvenates the body…”.
FRIEDA FRIEDSON • MASSEUSE

Ta dig tid. Ta hand om dig. Du förtjänar det.