Energy Flow Breathing

Energy Flow Breathing

Energy Flow Breathing

Energy Flow Breathing- eller EFB-metoden som den också kallas, är en kroppspsykoterapeutisk andningsmetod. Det är en djupgående och kraftfull andningsmetod som terapeuten vägleder klienten igenom. EFB öppnar upp kontakten mellan kroppen och psyket och gör så att känslor som är fångade i spänningar och låsningar i kroppen, frigörs med en stor läkande effekt som följd på både kropp och psyke. Genom att fokusera på andningen och kroppen och benens position kopplas de styrande intellektualiserande tankarna bort, vilket tillåter omedvetna och ordlösa känslominnen, ofta kopplade till traumatiserande upplevelser och händelser i barndomen, att ta plats och komma till uttryck på det sätt som klienten just där och då är redo för och behöver få till sig för att kunna ta sig vidare i sin personliga utveckling. EFB kan utföras enskilt eller i grupp.

I SER- terapin kan förutom EFB, även andra psykoterapeutiska andnings- och kroppsrelaterade behandlingsmetoder användas, där bl a rörelse- och andningsmönster uppmärksammas i syfte att dels komma åt de känslominnen som de döljer och som orsakar psykisk och fysisk smärta hos klienten, och dels därefter via olika metoder, övningar och terapeutiska samtal hjälpa klienten att frigöra sig från dessa.

Mindfulnessmeditation är en annan andnings- och kroppsrelaterad behandlingsmetod, som dels kan ingå som en del i EFB-metoden, men också som en avslappningsövning för att bli medveten om sin kropp och de känslor och upplevelser som den förmedlar.

EFB öppnar upp kontakten mellan kroppen och psyket och gör så att känslor som är fångade i spänningar och låsningar i kroppen, frigörs med en stor läkande effekt som följd på både kropp och psyke…”.

Energy Flow Breathing
0%
SPECIAL ERBJUDANDE

Ta dig tid. Ta hand om dig. Du förtjänar det.

Boka en behandling i oktober och erhåll 25% rabatt.