Om mig

Om mig2023-11-12T15:11:31+00:00

Om mig

Det går att komma vidare och förändra sitt liv och sin tillvaro så att det fylls av glädje istället för av sorg. Det går att ändra riktning, så att vägen man går på är den man själv väljer och den som leder mot det liv som man vill ha för att må bra.

Mitt namn är Åsa Jönsson Tysén och jag arbetar som diplomerad SER-terapeut, med egen mottagning, i Åkersberga några mil norr om Stockholm. Jag tar dels emot enskilda klienter som önskar gå i SER-terapi och dels grupper för vägledd avslappning och meditation, samt EFB-Energy Flow Breathing.

Om du väljer att gå i SER-terapi på Lugna Steg, möter du mig som SER-terapeut. En 55-årig kvinna som har många livserfarenheter i bagaget. I många olika sorts väder har jag levt och många tillsynes oöverkomliga hinder har jag stått inför. Jag vet hur svårt det kan vara att orka ta sig upp och ut när det stormar som värst inombords. Hur oerhört energikrävande det är att leva i sitt eget inre stormens öga och bekämpa både kaos och totalt stiltje varenda vaken sekund, i känsla av att vara avskild från omvärlden. Jag vet hur svårt det är att tro att man någonsin kommer ha kraft nog att orka ta sig därifrån. Men jag vet också att det går.

Det går att komma vidare och förändra sitt liv och sin tillvaro så att det fylls av glädje istället för av sorg. Det går att ändra riktning, så att vägen man går på är den man själv väljer och den som leder mot det liv som man vill ha för att må bra.

Jag är själv ett bevis på det och den förändringen börjar alltid med ett första steg i rätt riktning, hur litet och trevande det än må vara.

Hur vet man då vad som är rätt riktning?

När man har bestämt sig för att man inte vill vara kvar på den plats som man befinner sig på, i den situation som råder, eller må så som man gör, har man faktiskt just där och då, tagit det första steget i rätt riktning. Man har tagit ett viktigt beslut om att en förändring måste ske.

Hur den förändringen ska se ut och vilken väg man ska gå för att få det att hända, ja det kan vara svårare att lista ut och något som man kanske behöver få lite vägledning i. Det skulle vi, du och jag tillsammans, kunna hjälpas åt med.

Om du är nyfiken på att få veta mer om SER-terapi, vad det innebär och hur det går till, finns utförligare information att läsa under de olika rubrikerna. Har du ytterligare frågor, om mig, om de olika grupperna, eller något annat, hör av dig till mig via telefon eller via mejl, så ska jag göra mitt allra bästa för att besvara dem.

Vill du boka en första terapitid eller anmäla ditt intresse för någon grupp, kan du göra det längre ner på sidan.

Varmt varmt välkommen!

Åsa Jönsson Tysén

Ordet SER i SER-terapi står för S som i samtal, E som i ”Energy Flow Breathing” och R som i regression.

  • Samtalet

  • Energy Flow Breathing

  • Regression

  • Taktil massage

TERAPEUTER

Jag är själv ett bevis på det och den förändringen börjar alltid med ett första steg i rätt riktning, hur litet och trevande det än må vara.

Åsa Jönsson Tysén
Åsa Jönsson Tysén
Diplomerad SER-terepeut och Taktipro massör.

SENASTE NYTT

“If you want to relax, watch the clouds pass by if you’re laying on the grass, or sit in front of the creek; just doing nothing and having those still moments is what really rejuvenates the body…”
FRIEDA FRIEDSON, MASSEUSE
0%
SPECIAL OFFER

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Book a treatment this month and receive a 25% on all further treatments.

ATT ÄNDRA RIKTNING

Det går att komma vidare och förändra sitt liv och sin tillvaro så att det fylls av glädje istället för av sorg. Det går att ändra riktning, så att vägen man går på är den man själv väljer och den som leder mot det liv som man vill ha för att må bra.

Jag är själv ett bevis på det och den förändringen börjar alltid med ett första steg i rätt riktning, hur litet och trevande det än må vara.

Behandlingar

Till toppen