Vårt undermedvetna kommunicerar med oss via symbolspråket – i drömmar och i vår föreställningsvärld förenas upplevelser, erfarenheter, minnen, känslor, tankar, associationer och insikter från skilda tider och platser och sammanförs till för varje enskild människa, unika symboliska uttryck.

Dessa kan gestaltas på olika sätt. Som bilder – tex jungfru Maria med barnet, eller som sagor – där en skatt kan symbolisera vårt autentiska sårbara sanna jag, hjälten som hittar den vår aktiva problemlösande sida, och troll, jättar och drakar de sidor som vi skäms över och inte erkänner för oss själva. Objekt kan tex vara flaggan, den svenska eller den flagga som man har en relation till, teaterns glad och ledsna ansikte, julgranen, midsommarstången osv. Även danser, melodier, sånger kan ha symboliska värden för oss.

Likaså kan musik, smaker och dofter fungera symboliskt då de förknippas och förnims med olika upplevelser och sinnesintryck.

Gemensamt för alla symboler är att de berättar för oss om oss själva, om våra företeelser vi tidigare inte bearbetat och som ligger dolda i vårt undermedvetna. För att synliggöra, se och spegla dessa inre psykiska processer, arbetar man i SER-terapin med olika symboliska metoder och uttrycksätt.  Det kan t ex innebära att man som klient skapar sin egen terapeutiska saga eller att man med terapeuten som följeslagare gör en vandring i sitt inre landskap, där den inre föreställningsvärlden utforskas och upplevelser spelas upp som i en dröm – men i vaket tillstånd.