Hälsa och välbefinnande

Symboler och dess betydelse i terapiprocessen

Vårt undermedvetna kommunicerar med oss via symbolspråket – i drömmar och i vår föreställningsvärld förenas upplevelser, erfarenheter, minnen, känslor, tankar, associationer och insikter från skilda tider och platser och sammanförs till för varje enskild människa, unika symboliska uttryck. Dessa kan gestaltas på olika sätt. Som bilder – tex jungfru Maria med barnet, eller [...]

Symboler och dess betydelse i terapiprocessen2023-11-10T10:29:30+00:00

Vad menas med iscensättning?

En iscensättning är ur ett SER-terapeutiskt perspektiv, ett återkommande återskapade av det förflutna i nuet, för att på så sätt få kontakt med känslor som ligger lagrade i kroppen och som pockar på att få bli uppmärksammade och förlösta. Känslor som stammar från tidigare smärtsamma upplevelser och som omedvetet styr vårt sätt att [...]

Vad menas med iscensättning?2023-11-10T10:28:36+00:00

ATT ÄNDRA RIKTNING

Det går att komma vidare och förändra sitt liv och sin tillvaro så att det fylls av glädje istället för av sorg. Det går att ändra riktning, så att vägen man går på är den man själv väljer och den som leder mot det liv som man vill ha för att må bra.

Jag är själv ett bevis på det och den förändringen börjar alltid med ett första steg i rätt riktning, hur litet och trevande det än må vara.

Behandlingar

Till toppen